B Logistikkportalen

Logistikkportalen er lagt ned

Statoil har besluttet å avsluttet portalen fra og med 1. september 2015

Henvendelser kan rettes til:

Bjørge S. Christiansen
Statoil ASA
Telefon: 41519471
E-post: bjc@statoil.com